Nadawca:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

(ewentualnie e-mail, nr telefonu):

 

Adresat:

Sprzedający: (imię i nazwisko/nazwa handlowa)

IČ/REGON:

Siedziba:

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

Dnia………. na Państwa stronie internetowej/w sklepie internetowym  ………… zamówi-łem/łamtowar……….., numer zamówienia …………, o wartości …..…..PLN. Zamówiony towar otrzymał-em/łam dnia ………..

 

Zgodnie z § 1829 ust. 1 oraz § 1818 ustawynr 89/2012 Dz. U. RCz, Kodeksu Cywilnego, korzystam z przysługującego mi prawa i odstępuję od umowy sprzedażyzawartej za pośrednictwem internetu, dotyczącej wyżej wymienionego towaru, który odsyłam wraz z tym listem, a także proszę o zwrot ceny zakupu w wysokości ……….PLNi ………PLN za koszty wysyłki na moje konto bankowe o numerze  …………. najpóźniej do 14 dni od doręczenia niniejszego odstąpienia od umowy.

 

 

Miejsce ………. dnia ……….

 

Imię i nazwisko konsumenta

(podpis)

 

 

Załączniki:

Dowód zakupu

Potrzebujesz porady w doborze?

info@liftor.pl

22 153 19 53

© 2023 Liftor s.r.o., Lokalizacja: CEEEC Poland, sp. z o.o.
Doktora Jana Michejdy 2/243-400 Cieszyn

*GARRETT et al. Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors. 2016, 4(2-3), 188-195

**SAEIDIFARD et al. Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. 2018, 25(5), 522-538.

***WARREN et al. Sedentary Behaviors Increase Risk of Cardiovascular Disease Mortality in Men. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2010, 42(5), 879-885

DIAZ et al. Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in U.S. Middle-Aged and Older Adults. Annals of Internal Medicine. 2017, 167(7).

††CONG et al. Association of sedentary behaviour with colon and rectal cancer: a meta-analysis of observational studies. British Journal of Cancer. 2014, 110(3), 817-826. 

†††BUCKLEY et al. Standing-based office work shows encouraging signs of attenuating post-prandial glycaemic excursion. Occupational and Environmental Medicine. 2014, 71(2), 109-111.