Odstąpieniu

Nadawca:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

(ewentualnie e-mail, nr telefonu):

 

Adresat:

Sprzedający: (imię i nazwisko/nazwa handlowa)

IČ/REGON:

Siedziba:

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

Dnia………. na Państwa stronie internetowej/w sklepie internetowym  ………… zamówi-łem/łamtowar……….., numer zamówienia …………, o wartości …..…..PLN. Zamówiony towar otrzymał-em/łam dnia ………..

 

Zgodnie z § 1829 ust. 1 oraz § 1818 ustawynr 89/2012 Dz. U. RCz, Kodeksu Cywilnego, korzystam z przysługującego mi prawa i odstępuję od umowy sprzedażyzawartej za pośrednictwem internetu, dotyczącej wyżej wymienionego towaru, który odsyłam wraz z tym listem, a także proszę o zwrot ceny zakupu w wysokości ……….PLNi ………PLN za koszty wysyłki na moje konto bankowe o numerze  …………. najpóźniej do 14 dni od doręczenia niniejszego odstąpienia od umowy.

 

 

Miejsce ………. dnia ……….

 

Imię i nazwisko konsumenta

(podpis)

 

 

Załączniki:

Dowód zakupu